MENÜ

İK POLİTİKASI

İnsan Kaynaklarıİnsana yatırımın başarı için değişmez bir ilke olduğu fikrinden hareketle var olan İnsan Kaynakları Sistemimizi şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek,


Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz “Çalışan Memnuniyet Anketlerimiz ve Çalışanımızın bulunduğu departmana göre belirlediğimiz Beceri Matrislerimiz” ile verimli ve yüksek motivasyonlu bir organizasyonel yapı kurarak mutlu personel ile çalışmak önceliğimizdir.